Схема автобуса 226, Межгород

Прямое направление
Автовокзал Кандалакша Кандалакша
226
до Алакуртти
СОТ Автомобилист Кандалакша
СОТ Импульс а/д Салла
Поворот на Алакуртти а/д Салла
Приозерский а/д Салла
Поворот на КПП Салла Алакуртти
Алакуртти Алакуртти
Обратное направление
Алакуртти Алакуртти
226
до Кандалакши
Поворот на КПП Салла Алакуртти
Приозерский а/д Салла
Поворот на Алакуртти а/д Салла
СОТ Импульс а/д Салла
СОТ Автомобилист Кандалакша
Автовокзал Кандалакша Кандалакша